Nyheter & vad som händer!

 

Inbjudan till Årsmöte

Välkommen till Årsmöte för ÅBF
den 9 mars 2019
klockan 12.00-14.00 på caféet

Kaffe med dopp serveras.

Agenda

 1. Mötets öppnande och Mötets utlysande 
 2. Val av ordförande 
 3. Val av sekreterare 
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Föregående årsmötes protokoll 
 7. Styrelsens årsberättelse
 8. Styrelsens ekonomiska berättelse 
 9. Revisionsberättelse 
 10. Frågan om ansvarsfrihet 
 11. Vad händer i hamnen 2018:
 12. Motioner
 13. Förslag till nya stadgar
 14. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgifter för kommande verksamhetsår 
 15. Fastställande av styrelsearvoden för kommande verksamhetsår 
 16. Valberedningens förslag till ny styrelse
 17. Val av ordförande 
 18. Val av sekreterare 
 19. Val av kassör
 20. Val av ordinarie ledamöter
 21. Val av revisorer samt revisorssuppleant
 22. Val av 3 ledamöter till valberedning samt sammankallande
 23. Mötet avslutande

 

OBS! Motioner till Årsmötetskall vara inkomna till Styrelsen senast 2019-02-22

Välkomna!


Välkommen till vårens (2019) arbetsdagar i hamnen!

Den 6 april har vi arbetsdag i hamnen. Vi samlas klockan 09.00 vid hamnkontoret.
Ta med verktyg såsom kratta, polygrip, hammare, mejsel eller vad ni tror behövs.

Som tidigare kommer det att serveras något gott efter arbetet.

Ni som inte har möjlighet att delta vid detta tillfälle är välkomna den 13 april, klockan 09.00

Välkomna!

Styrelsen


Några bilder från tidigare arbetsdagar i hamnen